Ad Widget
Bộ GD-ĐT chính thức sửa quy định đánh giá học sinh tiểu học

Bộ GD-ĐT chính thức sửa quy định đánh giá học sinh tiểu học

Sửa quy định nhằm giúp đánh giá học sinh rõ ràng hơn Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học nhằm...