Ad Widget

Ăn gian tuổi vàng, trọng lượng vàng…. chiêu trò trên thị trường vàng nữ trang

Ăn  gian tuổi vàng, trọng lượng vàng, công làm trang sức cho đến “cân đá tính giá vàng”... là những chiêu trò trên thị trường vàng nữ trang để móc túi người tiêu dùng. Người tiêu dùng đang bị lừa...