Ad Widget
Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ huấn luyện cùng binh sĩ Việt Nam

Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ huấn luyện cùng binh sĩ Việt Nam

Theo lời một tướng quân đội Mỹ, lực lượng thủy quân lục chiến thiện nghệ của Mỹ có thể sẽ sớm tham gia huấn luyện với binh sĩ Việt Nam. Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ huấn luyện nâng...