Ad Widget

Quân đội Trung Quốc bỏ mô hình Liên Xô, tổ chức theo mô hình Mỹ

South China Morning Post ngày 24.8 cho biết lãnh đạo Trung Quốc có kế hoạch tái cấu trúc 18 quân đoàn thành nhiều quân đoàn nhỏ hơn, có thể từ 25 đến 30 quân đoàn. Sự thay đổi này tiếp...