Ad Widget
Vũ khí Trung Quốc chỉ bán cho nước nghèo

Vũ khí Trung Quốc chỉ bán cho nước nghèo

Mặc dù hầu hết các vũ khí “made in China” nay đã tốt hơn trước, nhưng còn lâu mới bằng được hệ thống vũ khí của phương Tây, Nga và Israel.  Máy bay chiến đấu J-31 của Trung Quốc trưng...