Ad Widget

7 phát minh bị chê cười nhưng đã làm thay đổi thế giới

1. Bóng đèn điện Thomas Edison vốn được tôn là cha đẻ của sáng chế. Chính xác hơn, ông hiện diện ở rất nhiều phát minh - những thứ mà chúng ta vẫn đang sử dụng ngày nay. Riêng tại...