Ad Widget

Ông Trương Hòa Bình là Phó thủ tướng thường trực

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; Trực tiếp chỉ đạo, điều...