Ad Widget
thai phụ đã chết vẫn sinh con

Kỳ bí những vụ thai phụ đã chết vẫn sinh con

Kỳ bí: Cô giáo đã chết, vẫn sinh con, sau đó sống lại Theo CNN, sự việc kỳ lạ này xảy ra với Elayna Nigrelli, cô giáo người Mỹ, vào tháng 2/2013. Khi ấy, Erica Nigrelli đang mang bầu nhưng...