Ad Widget
Tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước do tắm biển

Tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước do tắm biển

Trong lúc đang tắm, các học sinh bị sóng cuốn ra xa. Thấy vậy, những người đang ngồi trên bờ hô hoán, ứng cứu, đưa được 3 học sinh vào bờ an toàn. Riêng Nam thì bị sóng cuốn trôi mất...