Ad Widget

Cuộc đua ‘chia phần’ mặt trăng

Cuộc chạy đua giành quyền chinh phục nguyệt cầu đang sôi động trở lại với kế hoạch xây dựng trạm radar có người đầy tham vọng của Trung Quốc. Theo tờ South China Morning Post, Trung Quốc chính thức công...