Ad Widget
Rượu bia ngưỡng nào để phòng ung thư?

Rượu bia ngưỡng nào để phòng ung thư?

Một nghiên cứu mớ đây cho rằng rượu bia là một trong mười nguyên nhân dẫn đến ung cấp độ mạnh. Là nguyên nhân gây tử vong trên toàn thế giới. Theo báo kết quả thống kê năm 2014, có...