Ad Widget

“Khiếp đảm công nghệ sơ chế măng thối”: Sử dụng chất gây ung thư

Qua xét nghiệm, Phòng Y tế quận Thủ Đức (TP HCM) phát hiện cơ sở sơ chế măng của bà Trang sử dụng măng thối và hóa chất vàng ô gây ung thư Tất cả mẫu măng thu giữ tại...