Ad Widget

Ngân hàng Xây dựng đề nghị thu hồi 5.490 tỉ đồng

CB(viết tắt của VNCB) đề nghị HĐXX tuyên cho CB được thu hồi 5.490 tỉ đồng bao gồm tiền gốc và lãi phát sinh bằng cách CB được tất toán 124 sổ tiết kiệm trị giá 5.881 tỉ đồng của...