Ad Widget
Hà Nội: Đã rõ thực hư chuyện "cầu bê tông cốt xốp"

Hà Nội: Đã rõ thực hư chuyện “cầu bê tông cốt xốp”

Xốp độn trong bê tông chỉ để định vị các hộp kỹ thuật Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng xốp độn trong bê tông chỉ để định vị các hộp kỹ thuật, không phải hiện tượng ăn...