Ad Widget

Người Việt ở Séc phát động ủng hộ biển đảo và học sinh miền núi

Từ  ngày 21-23/8 nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, với tư cách là Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa, vì Trường Sa thân yêu" đã làm việc...