Ad Widget

Chưa sửa xong cáp quang AAG, internet đi quốc tế nghẽn đến ngày 24.8

Theo thông tin cập nhật từ đơn vị quản lý tuyến cáp quang AAG, do nảy sinh nhiều vấn đề trong việc sửa chữa, nên tuyến cáp quang này sẽ bị chậm khắc phục sự cố thêm 3 ngày nữa....