Ad Widget
Những nỗ lực của Trung Quốc ở hội nghị G20

Những nỗ lực của Trung Quốc ở hội nghị G20

Sắp tới, hội nghị G20 (nhóm 20 nền kinh tế lớn) sẽ được tổ chức tại Hàng Châu trong ngày 4-5/9 và được xem như nhiệm vụ chính trị lớn nhất của thành phố này. Thành phố đã được chỉnh...