Ad Widget
Cụ ông 84 tuổi vừa hoàn thành năm nhất cao học

Cụ ông 84 tuổi vừa hoàn thành năm nhất cao học

Ở cái tuổi 84 đáng lí ra giờ phải đang tận hưởng tuổi già, nhưng cụ Thiệt quyết định đi học cao học không phải vì cơm áo gạo tiền mà chỉ với suy nghĩ "Làm gương cho con cháu...