Ad Widget
Đổi mới cách học để phù hợp với bài thi tổng hợp

Đổi mới cách học để phù hợp với bài thi tổng hợp

Trong khi dự thảo phương án thi 2017 vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến thì nhiều trường học, giáo viên, học sinh đã tranh thủ từng giờ học để thích ứng sớm với đổi mới thi năm nay....