Ad Widget

Đưa xác máy bay huấn luyện L39 khỏi cánh đồng để điều tra

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 15 giờ ngày 26.8, máy bay quân sự L39 của Trung đoàn 910, số hiệu 8705 đang bay huấn luyện bị rơi đã được đưa ra khỏi hiện trường, phục vụ công tác điều...