Ad Widget
Một giáo viên tại Anh bị cấm dạy suốt đời vì tát học sinh

Một giáo viên tại Anh bị cấm dạy suốt đời vì tát học sinh

Michael Nosiama, 31 tuổi, giáo viên toán học tại Trường Failsworth, Oldham (Anh) đã tát vào mặt một nam sinh sau khi có một số lời lẽ công kích không hay đối với học sinh của mình, ngay sau giờ...