Ad Widget

Nhiều cá thế gấu quý hiếm được giải cứu.

Sáng ngày 7/12, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã chứng kiến quá trình chuyển giao một cá thể gấu ngựa chưa gắn chíp cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Cá thể gấu ngựa...