Ad Widget

Cổ vật kỳ sự: Cây đèn gốm thời Mạc còn nguyên vẹn

Nếu như có thể được phong danh hiệu, Đặng Huyền Thông hẳn sẽ là một nghệ nhân nhân dân về làm gốm. Cây đèn gốm do ông làm từ thế kỷ 16 được đánh giá là một hiện vật quý...