Ad Widget

Bỏ Thai Hai Tháng Vợ Theo Người Tình

Bỏ Thai Hai Tháng Vợ Theo Người Tình là tâm sự của một chàng trai đang đau khổ vì vợ nhẫn tâm bỏ đi cái thai hai tháng tuổi đi theo người tình, người mà anh hết lòng yêu và...