Ad Widget
‘Bướm đêm’ 23 tuổi và 8 năm đứng đường với căn bệnh HIV

‘Bướm đêm’ 23 tuổi và 8 năm đứng đường với căn bệnh HIV

Đường Nguyễn Văn Lượng là nơi Vân hành nghề trong nhiều năm nay 23 tuổi, cô gái ấy chẳng có gì trong tay ngoài những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần: chồng chết, nhiễm HIV, nghiện ngập...