Ad Widget

Người Việt trẻ và vấn đề khởi nghiệp trong tương lai

Khoảng 250 sinh viên và những bạn trẻ trên địa bàn Hà Nội đã có mặt để tham dự buổi toạ đàm "Làm chủ hay làm thuê – lựa chọn nào cho bạn trẻ Việt Nam" do hệ thống đào...