Ad Widget
Bolt lần thứ ba giành HC vàng

Bolt lần thứ ba giành HC vàng Olympic chạy 100m

Gatlin về thứ hai sau 9,89 giây. Về thứ ba là Andre De Grasse (Canada) với thành tích 9,91 giây. Usain Bolt xuất phát ở đường chạy thứ sáu trong khi Justin Gatlin ở đường chạy thứ bốn. Gatlin đang là...