Ad Widget

Gần 200 giáo viên tiếng Anh giỏi có nguy cơ rời bục giảng?

Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT THừa Thiên- Huế, đối thoại với giáo viên tại buổi khai giảng lớp học ngày 18.8 tại Trường Quốc học Huế Gần 200 giáo viên tiếng Anh tại Thừa Thiên-Huế trước đó...