Ad Widget

Điểm sàn trường top có thể thay đổi

Ngày 5/8, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đề nghị các trường Đại học top trên có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm sàn 15 của Bộ phải công bố lại. Bộ trưởng đã ra quyết định...