Ad Widget

Sân bay giá khủng xin thuê giá bèo

Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) đề xuất được thuê lại khu bay của 22 cảng hàng không trong khoảng 50 năm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng doanh nghiệp này đang lợi dụng vị thế để...