Ad Widget

Sự cố thủy điện Sông Bung 2: Làm rõ nguyên nhân

Một số chuyên gia cho rằng, bất cứ công trình thủy điện nào cũng đều phải tính đến trường hợp lũ cực đại về. Trận lũ từ cơn bão số 4 không phải là quá lớn, bất thường, chỉ mới...