Ad Widget

Khỏa thân diễn kịch Shakespeare ngay giữa công viên ở Mỹ.

Các diễn viên khỏa thân diễn vở The Tempest của đại thi hào Shakespeare tại công viên Prospect Park, Mỹ với mục đích "để lắng nghe ngôn ngữ cơ thể", theo Reuters. Các diễn viên khỏa thân diễn vở The Tempest...