Ad Widget

Ấn Độ điều tên lửa bảo vệ khu vực giáp Trung Quốc

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thông qua kế hoạch triển khai trung đoàn tên lửa BrahMos thứ tư, với khoảng 100 tên lửa, tới vùng đồi núi ở Đông Bắc đất nước. Ảnh minh họa: news18.com Tờ Times of...