Ad Widget

Tháng 9 mới công bố cá biển ‘Formosa’ có ăn được hay chưa

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP: Hiện chưa thể khẳng định tất cả mẫu cá an toàn, đã' ăn được', vì chỉ còn 1/2 mẫu bị ô nhiễm, chưa đạt yêu cầu thì cũng vẫn còn nguy cơ...