Ad Widget
Nguyên Bí thư Bình Phước nói về việc con ruột liên tục được bổ nhiệm

Nguyên Bí thư Bình Phước nói về việc con ruột liên tục được bổ nhiệm

Ông Nguyễn Tấn Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, cho rằng việc con trai ông liên tục được bổ nhiệm trong thời gian ông Hưng làm Bí thư Bình Phước là 'chuyện của tập thể, tổ chức, không...