Ad Widget

14/8: TP.HCM phát động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016

Sau cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016-2020 được tổ chức đồng loạt tại 24 quận huyện. Về phần nội dung của cuộc vận động gồm có...