Ad Widget

Những “biến chứng” của bệnh tham nhũng

Bệnh tham nhũng ở nước ta hiện nay đã có rất nhiều “biến chứng” làm cho bệnh phức tạp và trầm trọng thêm, đòi hỏi phải thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng bền bỉ và quyết liệt...