Ad Widget
Chưa nhận được đơn xin ra khỏi Đảng của ông Trịnh Xuân Thanh

Chưa nhận được đơn xin ra khỏi Đảng của ông Trịnh Xuân Thanh

Đã hết thời gian nghỉ phép nhưng đến nay ông Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa đi làm lại. Theo Ban tổ chức tỉnh ủy Hậu Giang, cơ quan này chưa nhận được đơn xin ra khỏi Đảng, rút khỏi BCH...