Ad Widget

Đại sứ Mỹ Ted Osius: ‘Thật không khôn ngoan khi gây rối với Việt Nam’

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius cho rằng Trung Quốc đã có những hành động hiếu chiến, bắt nạt Việt Nam trên Biển Đông, và "thật không khôn ngoan chút nào khi gây rối với Việt Nam"....