Ad Widget

Lỗ hổng an ninh nơi công quyền

“Báo miệng” với bảo vệ rồi vào Ngày 18.8, theo ghi nhận của phóng viên, việc vào ra các trụ sở công quyền ở TP.HCM khá dễ dàng, dù nhiều người có mang ba lô, túi xách. UBND TP và...