Ad Widget
Bảng nội quy "có một không hai" của thầy giáo thể dục.

Bảng nội quy “có một không hai” của thầy giáo thể dục.

Trên mạng xã hội những ngày qua đang lan truyền bảng nội quy “có một không hai” tại căng tin trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Bất kì ở một trường học, căng...