Ad Widget

Đặc biệt trên báo in ngày 20/8/2016

1. Bão số 3 quét qua Bắc Bộ Một người chết, bốn người bị thương, nhiều nhà cửa bị  sập tốc mái. 2.Đề nghị truy tố thêm 10 bị can liên quan đến đại án Huỳnh Thị Huyền Như Ngày...