Ad Widget

Cà phê, trà sữa đậu xe lề đường giao hàng, phạt không?

Đậu xe bán cà phê, trà sữa hay giao hàng bên lòng lề đường, khi nào bị phạt? Giao hàng, buôn bán đậu xe lề đường khác nhau ra sao, phạt thế nào? Xung quanh câu chuyện chủ tịch UBND phường Bến...