Ad Widget

Xóa sổ điểm trường, nhiều học sinh có nguy cơ thất học

Nhiều học sinh có nguy cơ thất học khi học sinh không được học ở điểm trường mà phải chuyển ra trường chính cách xa nhà hàng chục cây số. Chỉ còn vài ngày nữa năm học 2016-2017 bắt đầu,...