Ad Widget

Niềm vui xoài trái vụ…

Chưa bao giờ người trồng xoài ở Cam Lâm có được mùa xoài trái vụ mỹ mãn như năm nay. Xoài được mùa, được giá, nhiều gia đình rất phấn khởi vì có nguồn thu khá… Được mùa, được giá...