Ad Widget
Thế giới di động bị "đuổi" khỏi Big C

Thế giới di động bị “đuổi” khỏi Big C

Thế giới Di động tại Big C Mô hình “shop in shop” của Thế giới Di động đã thất bại tại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam bởi sự hiện diện của Nguyễn Kim. Thế giới Di động...