Ad Widget

Cảnh báo ô nhiễm chì ở trẻ nhỏ

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) cho biết bắt đầu triển khai nghiên cứu thực trạng nhiễm độc chì ở trẻ em và hiệu quả một số giải pháp can thiệp. Qua đó, sẽ tiến...