Ad Widget

Quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump từ chức

  Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa kết thúc một tuần cải tổ nhân sự của chiến dịch tranh cử với việc từ chức của chủ tịch chiến dịch, ông Paul Manafort. Theo Reuters, quyết định ra đi...