Ad Widget

Trị bệnh phô trương

Phản hồi trên Tuổi Trẻ Online, nhiều bạn đọc hoan nghênh Thủ tướng đã chỉ đạo một “việc nhỏ mà không nhỏ”, đó là chấm dứt tình trạng các bộ, ngành, địa phương “rồng rắn” đưa rước trong các chuyến...