Ad Widget

Khi con người tự thách thức bản thân

Cơ  thể người không rắn rỏi như chúng ta thường nghĩ. Tuy nhiên, có những người lại thích thử thách chúng trước những giới hạn của tự nhiên. Nhìn vào những con người này, ta có thể thấy được cơ...